Leuke berichtjes over onze baan

Nu de winter zijn intrede heeft gedaan, zijn wij toch al bezig met het voorjaar. We treffen onder andere voorbereidingen om het voor vogels nog aantrekkelijker te maken.

Nu de vijvers zijn opgeschoond is er ruimte ontstaan voor een aantal eendenkorven. Daar worden de eenden blij van. U vindt ze op hole 9,  10 en 14.

We hebben twee uilenkasten aangeschaft. Deze kasten zijn op mooie plaatsen opgehangen. Wij houden u op de hoogte wanneer er ontwikkelingen zijn op het gebied van bewoning en nesteldrang van en bij de uilen.

Dit hele project is een samenwerking van de natuurcommissie en greenkeeper Arjen Lok.

2023-10 Nestkastjesronde 2023

Op dinsdag 24 oktober hebben Arnold van der Goot en Paul Frankena hun jaarlijkse nestkastronde gemaakt op en rondom onze mooie golfbaan.

Het doel ervan is na te gaan hoeveel van de 56 geplaatste nestkastjes bewoond zijn geweest en dan ook nog – voor zover na te gaan – door welke vogelsoort. Tijdens deze jaarlijkse ronden ontdoen zij eveneens de bewoonde kastjes van oud nestmateriaal en maken ze weer geschikt voor nieuwe bewoning in 2024.

Van de 53 gecontroleerde kastjes zijn er 49 bewoond geweest ofwel 92,5%. Dat is in vergelijking met verleden jaar een verbetering van 5%. De bewoners behoren voor het overgrote deel tot de mezenfamilie (kool- en pimpelmees).

Een prima resultaat. Bedankt mannen!

Welkom op Lauswolt. In Beetsterzwaag ligt al bijna 60 jaar – met een oppervlakte van 100 hectare – onze baan verscholen in de Friese bossen. Doordat we grenzen aan het Koningsdiep, hebben we verrassende buitenholes met diverse waterpartijen.

U kunt van dit alles genieten door bij ons een greenfee aan te schaffen of door een lidmaatschap te nemen. Heeft u nog geen handicap, dan kunt u ook bij ons leren golfen.