Bij het beheer van een golfbaan komt veel kijken. Het is voor het behoud van de baankwaliteit van het grootste belang dat de baan goed bespeelbaar blijft, en tegelijkertijd dat het baanonderhoud op een duurzame manier wordt uitgevoerd. Hiermee geeft de golfclub blijk van het belang van een zorgvuldig uitgevoerd beheer waarbij rekening wordt gehouden met de natuur, cultuurhistorie en het milieu.

Het baanbeheerplan (zie hieronder) ondersteunt Golf & Country Club Lauswolt in het vastleggen van hun visie en richting voor de toekomst, maar is daarnaast ook geschikt als communicatiemiddel naar leden, gasten, overheden en andere belanghebbenden.
De baancommissie heeft een ecoloog gevraagd te kijken naar het nieuwe plan van Martin Ebert (baanarchitect) voor onze baan. Of bepaalde uitgangspunten zullen werken op onze baan. Die informatie is hieronder te vinden in het document ‘Inpassing masterplan’.

Mijn Lauswolt

Overlast in de baan

De graafwerkzaamheden aan de vrijvers zijn klaar. De renovatie van de tees worden langzamerhand opgepakt.

Het baanbeheerplan

Dit is ons baanbeheerplan en vormt het fundament voor beslissingen die wij in de toekomst zullen nemen ten aanzien van natuur, landschap, spel en duurzaamheid.

Inpassing masterplan MacKenzie & Ebert

De Bosgroep heeft het plan van MacKenzie & Ebert getoest aan de haalbaarheid. In dit document vertellen ze hier over.

Samenvatting Masterplan

Dit document is een samenvatting van het rapport van Mackenzie & Ebert.

Welkom op Lauswolt. In Beetsterzwaag ligt al bijna 60 jaar – met een oppervlakte van 100 hectare – onze baan verscholen in de Friese bossen. Doordat we grenzen aan het Koningsdiep, hebben we verrassende buitenholes met diverse waterpartijen.

U kunt van dit alles genieten door bij ons een greenfee aan te schaffen of door een lidmaatschap te nemen. Heeft u nog geen handicap, dan kunt u ook bij ons leren golfen.